Friday, May 21, 2021

Nuorisovaalien ylläpidon toiminta ja sen toiminnan lainmukaisuus tutkinnassa, koska poistivat allianssi kuntavaalikoneelle vastaukset ja ehdokasprofiilit Valkoinen Tampere Vapaussota 1918 ehdokkailta Seppo Lehdolta ja Sanna Piipposelta


 

------------

Nuorisovaalien ylläpidon toiminta ja sen toiminnan lainmukaisuus tutkinnassa, koska poistivat allianssi kuntavaalikoneelle vastaukset ja ehdokasprofiilit Valkoinen Tampere Vapaussota 1918 kuntavaaliehdokkailta Seppo Lehdolta ja Sanna Piipposeltä

https://Seppo-Lehto-valtuustoon.blogspot.com 

Kuntavaaliehdokasnumerolla 649

Sain Eduskunnan oikeusasiamieheltä vinkkiä aiheeseen:

Viite: 25.3.2021 vireille tullut asia

ASIA: Järjestön menettely nuorten vaalikoneessa


Palaatte kirjeessänne asiaan, johon oikeusasiamiehen kansliasta on


jo vastattu aikaisemmin (EOAK/2020/2021). Tiedustelitte kirjoituksessanne, kenen puoleen voisitte kääntyä Suomen nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssi ry:n menettelyä koskevassa asiassanne.


Totean, että mikäli katsotte rikoksen tapahtuneen, voitte kääntyä poliisin puoleen. Jos katsotte kyseessä olevan yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu syrjintä jollakin laissa tarkoitetulla syrjintäperusteella, voitte kääntyä yhdenvertaisuusvaltuutetun tai yhdenvertaisuus- ja tasaarvo-lautakunnan puoleen.


Korostan kuitenkin, että asioiden menestymistä mainituissa instansseissa ei voida oikeusasiamiehen kansliasta arvioida enemmälti.


Tarkastaja Birger Eriksson


Asiakirja on hyväksytty sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.


Asia mitä koskee:


Nuorten vaalikone

Postilaatikko

Nuorten Vaalikone vaalikone@alli.fi

ma 22. maalisk. 12.06
-> minä

Hei, 


Profiilisi on poistettu Nuorten vaalikoneesta vaalikoneen sääntöjen vastaisena. Kaikessa Allianssin toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita ja vihapuheesta vapaan keskustelun sääntöjä. Voit tutustua periaatteisiin täällä: https://www.alli.fi/allianssi/turvallisempi-tila


Myös Nuorten vaalikoneen toiminnassa noudatetaan näitä periaatteita, ja vaalikoneen tulee olla turvallisempaa tilaa koneen käyttäjille. Näin ollen poistamme vaalikoneesta kaikkien sellaisten ehdokkaiden profiilit, jotka rikkovat  näitä periaatteita omissa vastauksissaan tai profiilissaan. 


Ystävällisin terveisin, 

Vaalikoneen tukiViite: Valkoinen Tampere Vapaussota 1918 yhteislista

https://Valkoinen-Tampere-Vapaussota-1918.blogspot.com  ehdokkaiden verovaroilla ylläpidetyn sivuston sivuilta

Tampereen kuntavaaliehdokas Seppo Lehto kuntavaalitervehdys 19.5.2021 tamperelaisille äänestäjille ---------